Anläggningen har varit i integrerad drift (tork, pyrolys, förgasning i (62 timmar) med eldning av pyrolysgas i respektive system i (51 timmar), sedan förra veckans rapportering.

Denna vecka är i särklass den mest stabila sedan start av utprovningen. Vi andas optimism.

Systemen tork och pyrolys, där partikeluppbyggnad tidigare förhindrade körning, har varit i kontinuerlig drift under veckan. 

Anläggningen körs nu integrerat med alla system inkopplade. Intrimning och anpassning pågår för att uppfylla samtliga milstolpe 3 (MS3) krav. När dessa finjusteringar är klara är det dags att starta MS3.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy