Vi fortsätter vårt hårda arbete mot att genomföra milstolpe 3 (MS3). Vi har under senaste månaden vunnit delsegrar med fina resultat och ser nu fram mot att säkerställa helheten.

För närvarande genomför vi mindre justeringar i processflödet som ett resultat av de senaste körningarna. Vi har sedan tidigare kommit till rätta med partikelproblematiken och fokuserar nu på maximal energiåtervinning genom ökad körning på pyrolysgas. Se principskiss nedan.

Vi beräknar att starta integrerad körning på måndag och återkommer med en första återrapportering efter genomförda 72 timmar på MS3-nivå.  

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD

Tydliggörande Höganäsdrift 30 september, 2022

Efter de senaste kommunikéerna gällande driftstatus på anläggningen har frågor från marknaden dykt upp om vad det är vi menar med olika driftfall.

Detta dokument syftar till att tydliggöra skillnad mellan de olika driftfall som uppnåtts.

Något förenklat är WoodRoll®-processen uppdelad i 3 fysiskt uppdelade steg; tork, pyrolys och förgasning. För att systemet skall vara energieffektivt skall internt producerad pyrolysgas eldas så att densamma försörjer systemet med egen producerad energi. WoodRoll®-processen och olika driftfall illustreras och beskrivs nedan.

Förgasardrift är möjlig till följd av mellanlager av biochar mellan pyrolys och förgasarsystem. Förgasare eldas vid sådant driftfall med backupbränsle (naturgas) men den utgående syngasen är opåverkad i kvalité och flöde.

Integrerad drift omfattar drift med hela processen men utan att maximal energiåtervinning tillämpas i systemet. I praktiken innebär det att en del av energiförsörjningen till systemet kommer från naturgas.   

Fokus för fortsatt utprovning är att fortsätta med integrerad drift med maximal energiåtervinning där kravbilden för milstolpe 3 (MS3) är att mer än 90 % av energin kommer från pyrolysgas.

Marko Amovic, Cortus Energy, CT0