Efter att färdigställt milstolpe 3 är nu analysarbetet från körningen i slutfasen och förbättringsarbete är i gång för att förbereda anläggningen inför kommande körningar.

Cortus och Höganäs är överens om en plan för längre syngastester. Nästa steg är att ersätta befintlig naturgas i en bandugn. Därefter genomförs successiva energiökningar enligt leveransplan.  

Tiden fram till start kommer att utnyttjas för att implementera de förbättringar som beslutats efter analysen och förberedelser av Höganäs för att ta emot gasen. Tidpunkten för start av gasleverans meddelas i kommande uppdateringar.

Förhandlingar med det tyska företaget blueFLUX om en 6 MW förgasare (ej tork & pyrolys) samt förberedelser för start av ingenjörsuppdrag för en Irländsk kund pågår.

Med vänlig hälsning, Håkan Sigfridsson, VD