Förberedelserna för längre leveranser pågår. Nästa steg är att ersätta befintlig naturgas i en bandugn. Därefter genomförs successiva energiökningar enligt leveransplan. Parterna har också intensifierat diskussionen om Cortus möjligheter att producera biokol från anläggningen i Höganäs.

Tidpunkter för start av leveranser meddelas i kommande uppdateringar.

Förhandlingar med det tyska företaget blueFLUX om en 6 MW förgasare (ej tork & pyrolys) samt start av ingenjörsuppdrag för Irländsk kund fortsätter planenligt.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD