9 december 2022

Första delen av engineeringstudien för det irländska projektet har levererats. Optimering av process för grön diesel i Norge fortsätter. Förhandlingarna kring det tyska projektet fortsätter också. Två nya tillämpningar för biokol är under utvärdering.

Sedan den lyckade MS3 körningen har vi plockat ner och undersökt anläggningen ordentligt. Vi har nu funnit att strålningstuberna till brännarna i förgasaren har, efter knappt fyra års användning, gjort sitt och behöver bytas. Det är framförallt vår icke kontinuerliga drift som lett till skadorna. Tyvärr är detta inga hyllvaror utan strålningstuberna måste nytillverkas. Vi och vår leverantör gör nu allt för att få ner leveranstiden på dessa. Konsekvensen av detta är ändå att vi inte kan köra integrerad drift i anläggningen förrän vi har dessa på plats. Därför kommer vi först att köra igång tork och pyrolys för produktion av biochar till våra biochar-kunder.

Med vänlig hälsning,

Rolf Ljunggren, vVD