16 december 2022

Vi har under en längre tid arbetat med förprojektering med ett stort japanskt bolag genom vår partner Forest Energy. De valde nu att komma till oss i Kista och Höganäs för att få en komplett bild av vår status. Vi fick tillfälle att visa anläggningen i delar vilket gav dem en djupare förståelse. Vi gick även igenom driftresultaten från MS3. Vi räknar med att under 2023 komma ta nästa steg i projektet.

Fortsatta underhållsarbeten pågår i Höganäs. Gällande leveransdatum för de nya strålningstuberna har vi ingen ny information och därmed inte heller någon ny information om återstart. 

Med vänlig hälsning,

Rolf Ljunggren, t f VD