2023-01-13

2022 var ett händelserikt år för oss på Cortus. Vi uppnådde vår efterlängtade milstolpe 3 i Höganäs. Vi startade ett flertal engineeringuppdrag för nya projekt.  

Samtidigt utsattes och utsätts människor i vår närhet för svåra prövningar i och med det olycksaliga kriget Ryssland startat mot Ukraina. Kriget har gjort att vi drabbats av energikris och inflation på ett sätt som vi inte sett på årtionden.

Klimatmötet, COP27, påvisade att nationella klimatplaner med mål om nollutsläpp antagits av stora delar av världen men samtidigt konstaterar FN:s senaste IPCC-rapport att utsläppen fortsätter att öka. Budskapet är tydligt – läget är alarmerande och gapet för att ligga i linje med 1,5 gradersmålet växer.

Vi kan konstatera att vår egen framgång i Höganäs tillsammans med energikrisen och utökade miljöåtaganden i tung industri har hjälpt oss att få flera nya engineeringuppdrag för kommande projekt på ett sätt vi inte varit i närheten av tidigare. Detta är självklart en positiv start på 2023. För Höganäsanläggningen är det fortsatta reparations- och uppdateringsarbeten som pågår inför en återstart för leverans mot Höganäs.

Själv ser jag nu fram mot återstart i Höganäs i med bättre förutsättningar än någonsin tidigare.

Besök från Japan i Höganäs december 2022 kring en ny möjlighet för WoodRoll® till metanol.

Vad ser vår platschef i Höganäs, Patrik Nordström, inför 2023?

Det ska bli spännande att starta upp anläggningen igen för att se vilka resultat våra förbättringar har gjort för driften av anläggningen.

Att snart få köra över syngas till Höganäs för att trimma in brännarna på deras ugn samt testa att lansa in syngasen på svampverkets ugn ska bli mycket spännande och ett stort steg framåt för bolaget.

Underhållsarbete i Höganäs under 2022.

Första omgången om 7 nya brännartuber lyfts på plats i Höganäs i måndags. Nästa omgång i vecka 5.

Gunilla Berggren, Projektledare – förprojekt i Norge, Tyskland m fl som leder till leveranser? Vad finns mer i pipeline?

År 2022 var ett fantastiskt händelserikt år då intresset för vår WoodRoll®-teknik slog nya rekord. Stora företag och investeringsfonder från alla världens hörn hörde av sig och visade intresse för att genomföra engineeringstudier. Det blir en rivstart på 2023 då vi inte bara ska slutföra påbörjade engineeringstudier, utan även ta hand om det fortsatta intresset från Biojet i Norge, planera för genomförande av fortsatt projekt på Irland tillsammans med engineeringpartner och genomföra projekt med vår tyska kund blueFlux.

Utöver de ovan nämnda redan påbörjade projekten ser vi att vi kommer behöva planera in start av ett par fler FEL2-studier under våren. Det känns bra att vi under 2022 lyckades bygga ett engineeringteam med så hög kompetens och engagemang så att vi under 2023 kan utföra alla projekt som kommer till oss och ta vår teknik till nästa nivå. Jag personligen är supertaggad inför alla spännande möjligheter 2023 ser ut att bjuda oss på.

Layout framtagen i studie till Biojet. Anläggningen är designad för förgasning av 750 ton biomassa per dag

Marko Amovic, CTO – Lärdomar MS3 och vägen mot kommersialisering

Lärdom från 7-dygnsdriften i oktober har påvisat ytterligare krav på anläggningen för att göra den redo för kommersiell drift.

Det handlar om behov av åtgärder kopplade till arbetsmiljö för personalen, miljö, underhåll (under drift) och givetvis också sådant som skapar redundans, driftstart av anläggning med mera vilket leder till en anläggning med högre tillgänglighet.

Flertal åtgärder och lärdomar tar vi med oss och implementerar inför kommande drift för att ta ytterligare steg i vår väg mot kommersialiseringen.

Allt detta är kunskap och krav som givetvis kommer återspeglas mot våra kommande anläggningar och som vi tar med i våra kundprojekt.     

Sten/metallseparator av föroreningar biomassan blir en del av anläggningen för att minska skador på anläggningens transport och kvarnsystem över tid och leda till ökad tillgänglighet.

Not

Vi kommer under 2023 att publicera uppdateringar på bloggen utifrån pågående aktiviteter vilket innebär att det inte nödvändigtvis blir på fredagar framöver.