2023-02-17

Vi har under veckan monterat de nya rören till brännaren på förgasaren. Även den renoverade kol- och ånginjektorn har kommit på plats. En kul detalj i sammanhanget är att vi för första gången har använt 3D-printing av metallkomponenter till injektorn.

Ikväll kommer en budbil med de sista delarna som saknats för montage av de inre rören till brännarna. Vi kan därmed gå igång med arbetet att få de fjorton brännarna och förgasaren driftklara. Brännarna ska monteras och anslutas följt av montage av värmekablar och isolering på dessa. Detta arbete bedöms ta fyra till sex veckor. 

Vi jobbar dygnet runt med att bli klara och återkommer så snart vi kan ge en närmare uppgift om återstart.

Kolinjektorn lyfts på plats