2023-03-24

Pågående arbeten inför omstart av anläggningen börjar närma sig slutet. Isolering av pyrolysgasrör blir klart på måndag och sedan är det full fart med elinstallation som blir den sista biten under kommande vecka.  

Engineeringstudien för det irländska projektet har levererats.

Den nya plattformen är på plats ovanför förgasaren