2023-08-18

Produktion av biokol har fortsatt under veckan.
Under helgen kommer en rensning av tork och pyrolys göras för uppstart återstart i kommande vecka.
Vår första kundleverans av biokol sker i början av kommande vecka.
Iordningställandet av förgasaren fortsätter enligt plan för återstart i september.
Ny plattformar installeras. Med dessa på plats förbättras tillgänglighet till servicepunkter under drift.