2023-09-01

Biokolsproduktionen har fortsatt enligt plan i veckan och ytterligare två lastbilar har gått iväg med biokol till två olika kunder för olika applikationer.

Ytterligare biokol transporteras iväg till kund


Förgasaren är förberedd för start av värmning i början av nästa vecka då alla installationsarbeten under veckan färdigställts.

Uppvärmning av förgasaren förbereds efter färdigställande av montage