2023-09-08

Värmning av förgasaren upp till driftstemperatur fortsätter under helgen.

Vi planerar under kommande vecka att åter starta integrerad drift av anläggningen, för produktion av trycksatt syngas.