Stockholm 2023-10-27

Vi är stolta över att meddela vårt samarbete med Nordbex AB för att utveckla en innovativ BECCS-anläggning (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) i Sverige. Den nyligen mottagna beställningen på en konceptuell studie markerar startskottet för denna banbrytande anläggning.

Vad är BECCS?

BECCS står för ”Bio-Energy with Carbon Capture and Storage”. Det är en teknologi som inte bara genererar energi från biologiskt material som trä eller skogsavfall, utan också fångar in och lagrar den koldioxid som frigörs i processen. Detta gör det möjligt att producera energi samtidigt som man minskar klimatpåverkan.

Varför WoodRoll® är kärnan i detta projekt

  1. Ren Syngas: Vår WoodRoll®-teknologi möjliggör produktion av extremt ren syngas på plats, vilket minimerar behovet av ombyggnation i de elkraftsgenererande motorerna.
  2. Kostnadseffektivitet: Tekniken är optimerad för att använda lågvärdig biomassa, vilket gör råvaruinköp mer ekonomiskt.
  3. Hög Energiverkningsgrad: WoodRoll® erbjuder en oöverträffad total energiverkningsgrad, vilket håller driftkostnaderna låga.

Projektets tidslinje

  • Nu: Start av konceptstudie
  • 2024: Kontinuerlig engineering och utveckling
  • 2025: Projektstart
  • 2027: Anläggningen är i full drift

Framtidsutsikter

Projektet är en del av en större global trend. Enligt Internationella Energimyndigheten (IEA) ska 190 miljoner ton CO2 per år att infångas via BECCS-teknologi fram till 2030. Denna anläggning kommer att bidra till att fånga in ca 0,1% av den mängden. Det innebär att det kommer finnas ett stort behov av flera anläggningar av detta slag.