2023-11-10

Från och med nästa vecka kommer vi återigen att kunna leverera syngas till Höganäs AB under dagtid. Den nödvändiga ersättningskomponenten, som tidigare rapporterats som defekt hos Höganäs AB, är nu framgångsrikt installerad. Detta möjliggör att vi kan återuppta våra dagliga leveranser av syngas. Under denna period kommer Höganäs AB att fortsätta sin operatörsutbildning, en viktig process som är planerad att pågå i ytterligare två veckor. Efter att denna utbildning är avslutad, kommer vi att inleda våra regelbundna och kontinuerliga syngasleveranser.

För att ytterligare stärka vår leveransförmåga pågår installationen av ett nytt högtryckslager för syngas. Detta nya system förväntas vara i drift från och med december. Tack vare denna uppgradering kommer vi att kunna säkerställa en oavbruten syngastillförsel till Höganäs, även under kortare avbrott i vår förgasningsprocess.

Vi har också nyligen genomfört tester med vår pyrolysanläggning, vilka har resulterat i minskade partikelmängder. Detta är ett lovande steg framåt mot längre driftsperioder. Kapaciteten för tork och pyrolys kördes på en högre nivå.

Biokolsanalyser pågår och vi förväntar oss resultaten inom ett par veckor. Vi räknar också med att certifieringen ska bli klar i samma tidsspann. 

Nu ser vi fram emot nästa vecka då vi åter får leverera vår syngas.