2023-11-17

Denna vecka har varit betydelsefull för oss på Cortus där vi har gjort framsteg inom flera nyckelområden av vår verksamhet.

Syngasproduktion för Höganäs AB

Vi har framgångsrikt producerat syngas till Höganäs AB under de senaste dagarna. Produktionen, som skett dagtid, har visat på vår process effektivitet och pålitlighet, vilket är avgörande för vårt långsiktiga samarbete med Höganäs AB.

I enlighet med våra framtidsplaner kommer vi att köra produktionen dagtid under de närmaste två veckorna, med målet att övergå till kontinuerlig produktion. Detta är ett viktigt steg i att öka vår produktionskapacitet.

Vi är nu i färd med att starta upp vårt tork- och pyrolyssystem, som blir sista steget för att anläggningen ska gå i integrerad drift.

Certifiering av Biokol

Stolt kan vi meddela att vårt biokol nu är certifierat enligt European Biochar Certificate (EBC) – en milstolpe värd att fira! Denna certifiering validerar inte bara vår process utan öppnar även upp nya marknader.

Påbörjat Konceptuellt Engineeringarbete för Nordbex

Ett annat viktigt steg denna vecka har varit att vi har påbörjat det konceptuella engineeringarbetet för vår nya kund Nordbex. Anläggningen som ska byggas är en BECCS-anläggning (BioEnergyCarbonCaptureStorage) och är inriktat på produktion el och infångning av koldioxid från atmosfären. Detta projekt är inte bara en teknisk bedrift utan också en viktig del i vårt bidrag till en mer hållbar och renare energiframtid.

Avslutande Tankar

Dessa framsteg understryker vår fortsatta satsning på innovation och hållbarhet. Vi är väldigt tacksamma för vårt engagerade team och våra samarbetspartners som jobbar hårt för vår gemensamma framgång i att förändra energisektorn till det bättre.