2023-12-15

Revision och Förberedelser i Höganäs

Vi är i full gång med ett revisionsstopp i Höganäs, ett viktigt steg för att säkerställa en smidig start av kontinuerliga syngasleveranser till Höganäs industrier. Denna intensiva arbetsperiod, som pågår i ytterligare två veckor, syftar till att förbättra våra driftsförutsättningar. Vi ser fram emot att återuppta drift av vår anläggning i början av januari.

Nordbex Kickoff

Denna vecka deltog vi även i kickoffen för Nordbex BECCS-projektet, ett ambitiöst initiativ för att generera el samtidigt som koldioxid fångas in från atmosfären. Ledande internationella aktörer, inklusive huvudleverantörer av utrustning, samlades under ledning av en välrenommerad nordisk ingenjörsfirma känd för att framgångsrikt hantera stora och komplexa projekt. De kommer att koordinera projektet från start till färdigställande. Bland deltagarna fanns representanter för motortillverkaren som ska använda vår syngas och företaget ansvarigt för den modulära CCS-anläggningen, samt transportören av koldioxid och experter på maximal utnyttjande av restvärme från alla delprocesser. Syftet med dagen var att bygga relationer och säkra effektiv kommunikation för projektets framgång, en dag fylld av energi och kunskapsutbyte.

Projektledningsgruppen hade också möjlighet att besöka vår anläggning i Höganäs för att få en djupare insikt i vår WoodRoll®-teknologis status och potential. Det var ännu ett mycket uppskattat besök.

Avslutning och Framtidssyn

Efter en händelserik vecka går vi nu in i helgen. Arbetet i Höganäs fortsätter, och vi ser fram emot att välkomna fler intresserade potentiella kunder innan julhelgen. Med detta inlägg tar vi en paus i bloggandet och återkommer i början av 2024.

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi ser fram emot ett spännande 2024 tillsammans med er.