2024-01-26

Höganäs

Som tidigare kommunicerades upplevde vi problem vid uppstarten av vår förgasare förra veckan. Under den pågående veckan har vi lyckats sänka temperaturen i förgasaren för att möjliggöra en säker öppning under helgen. Inför nästa vecka har vi bokat in kvalificerade entreprenörer för att effektivt genomföra de nödvändiga reparationerna. Denna åtgärd är avgörande för att vi ska kunna fortsätta med uppstarten av förgasaren på ett framgångsrikt sätt.

Bio360

Vår CTO, Marko Amovic, deltog under veckan i den framstående mässan Bio360 i Nantes, Frankrike. Vi är stolta över att ha presenterat vår teknik i den svenska paviljongen, där Marko upplevde ett exceptionellt intresse för vår WoodRoll-teknologi. En intressant iakttagelse från mässan var det markanta intresset för biokol, vilket matchar eller till och med överstiger intresset för biogas. Detta är särskilt noterbart i ett marknadslandskap där det finns begränsat antal aktörer inom biokolsegmentet. Vår anläggning i Höganäs är en av de ledande producenterna av biokol, en produkt som inte bara är certifierad, utan också används i en mängd olika applikationer från jordförbättring till stålproduktion. Potentialen för expansion och marknadstillväxt är enorm, och vi ser fram emot att utforska och utnyttja dessa möjligheter till fullo.