2024-02-09

Entreprenörerna som varit på plats i veckan har genomfört planerade arbeten på förgasaren. Nästa vecka färdigställs dessa arbeten. 

Om ingenting oförutsett inträffar planeras för start av värmning från kommande helg.