2024-04-19

Vi har startat och stoppat produktionen av syngas i Höganäs ett antal gånger under den gångna veckan men ingen kontinuerlig leverans av syngas. Ett lass med biokol står och väntar på utleverans. Vi använder nu tiden i helgen för att iordningsställa för körning i kommande vecka.

I Nybro igår hade Nordbex lansering av projektet för koldioxidnegativ elproduktion. Vi var på plats tillsammans med Aker Solutions, Aker Carbon Capture, Bergen Engines, Siemens Energy m fl. Detta blir ett riktigt starkt lag för denna nya lösning för grön el.

Se länk;  https://lnkd.in/dFgZHDPS