2024-05-10

Vi kan med glädje meddela att vi under de senaste två veckorna framgångsrikt har startat upp förgasningen, och denna vecka har levererat syngas till Höganäs ugn i över tre dygn. Vi fortsätter med dessa leveranser och kommer att hålla er uppdaterade om utvecklingen.

Parallellt har vi påbörjat påfyllningen av vårt högtryckslager för att förbereda oss inför kommande tester med biologisk metanisering inom ramen för Synferm-projektet. Mer om det här projektet går att läsa på SynFerm | Syngas fermentation (beic.nu)

Genom Deeptech Alliance har vi dessutom inlett intressanta och lovande möten om potentiella förgasningsprojekt i Italien, Spanien och Danmark.