Värmning av förgasaren till driftstemperatur

2023-09-08 Värmning av förgasaren upp till driftstemperatur fortsätter under helgen. Vi planerar under kommande vecka att åter starta integrerad drift av anläggningen, för produktion av trycksatt syngas.

Fortsatt produktion av biokol och återstart av förgasare

2023-09-01 Biokolsproduktionen har fortsatt enligt plan i veckan och ytterligare två lastbilar har gått iväg med biokol till två olika kunder för olika applikationer. Ytterligare biokol transporteras iväg till kund Förgasaren är förberedd för start av värmning i...

Biokolsproduktion i Höganäs

2023-08-18 Produktion av biokol har fortsatt under veckan.Under helgen kommer en rensning av tork och pyrolys göras för uppstart återstart i kommande vecka.Vår första kundleverans av biokol sker i början av kommande vecka.Iordningställandet av förgasaren fortsätter...