Cortus status och framdrift i Höganäs

Under jul- och nyårshelgerna har underhåll genomförts för att på bästa sätt vara förberedda för återstart. Vår plan var att köra första veckan i januari men har på grund av sjukfrånvaro flyttats fram till denna vecka. En kortare integrerad körning har genomförts under...

Cortus status och framdrift i Höganäs

Testerna i Höganäs har fortsatt under december och vi har tagit ett par viktiga steg framåt. Det mest signifikanta är att vi uppnått en bättre partikelavskiljning i cyklonerna och därmed en renare pyrolysgas. Körningen under den gånga helgen är därmed vår bästa så här...
Successful tests of biocrude oil production

Successful tests of biocrude oil production

Tests aimed to replace fossil based oil with renewable bio-oil through catalytic hydrogenation of pyrolysis gas have been carried out in Höganäs Cortus runs a project on catalytic hydrogenation of pyrolysis gas together with RISE and Haldor Topsoe, which is...