Leveranser i juni och revisionsstopp i juli

2024-07-08 Syngasleveransen fortsatte i Höganäs under juni månad. Vi levererade syngas 11 av de 20 dygn som Höganäs ABs ugn var i drift under juni.Vi är nu inne i en årlig revision av anläggningen och räknar med återstart i augusti.

Syngas i Höganäs samt leverans för tester i Norge

2024-06-14 Vi levererar nu syngas till Höganäs AB efter ett stopp under veckan. Det mobila syngaslagret vi fyllt gick iväg i måndags och har levererats till Bergen i Norge. Där har vi genomfört tester med syngas i en gasmotor hos Bergen Engines. Att vi kunnat skicka...

Fortsatt syngasproduktion i Höganäs

2024-06-07 Vi har efter ett kortare stopp i början av veckan fortsatt produktionen av syngas i Höganäs.  Leveranserna till Höganäs ABs bandugn rullar på. Likaså testet med rötning av syngas inom Synferm projektet. Fyllningen av syngas i ett större mobilt gaslager...

Rekord för syngasleveranser i Höganäs och nya syngastester

2024-05-31 Vi har i veckan fortsatt produktion och leverans av syngas till Höganäs AB. Med femton dygns produktion (6+9) har vi satt ett nytt månadsrekord. Parallellt har vi satt igång syngasleverans från högtryckslagret till tester av biologisk metanisering i Q...

Syngas till Höganäs, Högtryckslager och Q-power

2024-05-24 Denna vecka har vi satt igång och levererat ytterligare gas till Höganäs ugn. Samtidigt som vi levererar syngas till Höganäs, fortsätter vi att fylla upp vårt nya högtryckslager. Vi har även öppnat ventilen och påbörjat leveranser till vår partner i...