Fortsatt syngasproduktion i Höganäs

2024-06-07 Vi har efter ett kortare stopp i början av veckan fortsatt produktionen av syngas i Höganäs.  Leveranserna till Höganäs ABs bandugn rullar på. Likaså testet med rötning av syngas inom Synferm projektet. Fyllningen av syngas i ett större mobilt gaslager...

Rekord för syngasleveranser i Höganäs och nya syngastester

2024-05-31 Vi har i veckan fortsatt produktion och leverans av syngas till Höganäs AB. Med femton dygns produktion (6+9) har vi satt ett nytt månadsrekord. Parallellt har vi satt igång syngasleverans från högtryckslagret till tester av biologisk metanisering i Q...

Syngas till Höganäs, Högtryckslager och Q-power

2024-05-24 Denna vecka har vi satt igång och levererat ytterligare gas till Höganäs ugn. Samtidigt som vi levererar syngas till Höganäs, fortsätter vi att fylla upp vårt nya högtryckslager. Vi har även öppnat ventilen och påbörjat leveranser till vår partner i...

Pågående syngasleveranser till Höganäs

2024-05-10 Vi kan med glädje meddela att vi under de senaste två veckorna framgångsrikt har startat upp förgasningen, och denna vecka har levererat syngas till Höganäs ugn i över tre dygn. Vi fortsätter med dessa leveranser och kommer att hålla er uppdaterade om...

Produktion av Biochar och Presentation i Höganäs

2024-04-26 Denna vecka har vi producerat vårt första lastbilslass med biochar. Lasset är redo för utleverans nästa vecka. Samtidigt har vårt team arbetat intensivt med reparationer och återställning av pannan för att kunna starta förgasningen under nästa vecka. Under...