Lansering i Nybro samt Start och stopp i Höganäs

2024-04-19 Vi har startat och stoppat produktionen av syngas i Höganäs ett antal gånger under den gångna veckan men ingen kontinuerlig leverans av syngas. Ett lass med biokol står och väntar på utleverans. Vi använder nu tiden i helgen för att iordningsställa för...

Återstart

2024-04-12 Vi har idag startat anläggningen i Höganäs efter reparation av bl a charseparatorns värmningssystem.Vi fyller upp buffertlagren av char och siktar på leveranser av syngas mot Höganäs AB efter helgen.

Förgasning och leverans i Höganäs

2024-03-15 Vi har förgasat under veckan och i 30 h levererat syngas till Höganäs bandugn. Nu i helgen återställer vi anläggningen för start igen på måndag.

Driftläget i Höganäs

2024-03-08 Vi har under de senaste veckorna kört torkning, pyrolys och förgasning. Återstarten har inte varit alldeles enkel utan vi har haft en hel del trippar i processen.Resultaten har varit helt i sin ordning under drift men vår drifttid för kort. Idag har vi till...

Uppstart förgasning

2024-02-26 Under helgen har förgasaren värmts till arbetstemperatur. Idag vid lunchtid gör vi en sista täthetskontroll av förgasaren. Därefter startar vi förgasning för leverans av syngas till Höganäs.