Status Höganäs 2 september

Veckan har inneburit renovering av pyrolysinlopp, tester av tork och varmhållning av förgasare. Pyrolysens inloppstätning är under renovering. En ny del är under tillverkning för leverans på tisdag. Planerad återstart är på onsdag.  Torktester under veckan som gått...

Status Höganäs 26 augusti

Tätningen på inloppssidan av pyrolysen byttes under underhållsstoppet tidigare i augusti. Vid uppstart i måndags uppstod ett läckage. Åtgärder för att täta detta har vidtagits under veckan men har inte gett avsett resultat ännu.  Förgasaren är i driftklart läge och så...

Status Höganäs 19 augusti

Vi har under veckan färdigställt maskinerna för körning och förvärmt förgasaren. Förvärmningen blir klar under natt mot lördag och eldning med de ombyggda brännarna kommer då att startas. Pyrolysen och hela rörsystemet värms under helgen. Efter start av tork och...

Status Höganäs 12 augusti

Partikelavskiljning ur pyrolysgas med partikelseparator och cykloner fungerar nu bra. Underhålls- och uppdateringsarbetena har kunnat genomföras på en kortare tid än vad som först förutsågs. Detta innebär att uppvärmning av förgasaren startar efter helgen och därefter...

Status Höganäs 5 augusti

Som aviserat vid förra veckans uppdatering så är anläggningen i underhållsläge för utvärdering av partikelseparatorn efter juni månads drift. Vi har under veckan gått in och inspekterat pyrolysgassystemet och kunnat se väldigt fina resultat. Utfällningen av partiklar...