Status Höganäs 20 maj, 2022

Under veckan som gått har arbetet med installation av partikelavskiljare för pyrolysgas fortsatt med gott resultat. Vi har också fått leverans av två stycken kraftfullare brännare till förgasaren som installeras och provas ut i syfte att öka processeffektiviteten. Med...

Status Höganäs, 2022-05-13

Stoppet för installation av ny partikelavskiljare för pyrolysgas är nu inne på sin andra vecka av fyra. Arbetet löper enligt plan. Denna processmodifiering är en viktig förutsättning för längre integrerade körningar och milstolpe 3. Med vänlig hälsning,Håkan...

Status Höganäs, 2022-05-05

Den första av fyra veckors byggstopp för installation av en ny partikelavskiljare för pyrolysgas är nu i full gång. Cortus personal leder och deltar i arbetet tillsammans med inhyrda entreprenörer. De fyra veckornas arbete innefattar rivning av rör, installation av ny...

Status Höganäs, 2022-04-29

Under veckan har tester körts i tork, pyrolys och förgasare. Syftet har varit fortsatta tester med de modifierade brännarna i förgasaren. Under kommande vecka startar installationen av den nya partikelavskiljaren för pyrolysgassystemet. Installationstiden är planerad...