Tillkommande engineeringuppdrag

2 december 2022 I veckan har vi fått två tilläggsbeställningar, kring det norska och tyska projekten. För det norska projektet handlar det om hur vi kan använda vår process för att förbättra utbytena för kombinationen av WoodRoll® med en katalytisk process. För det...

Ny bränslelagerplats i Höganäs

Kista, 25 november 2022 Under veckan har arbetet med en ny bränslelagerplats i Höganäs pågått. Det kommer att ge oss en förbättrad logistik och kvalitetssäkring av bränslet inför 2023. Planen är att arbetet ska bli klart i kommande vecka. Vi fortsätter med...

Förbättringsarbete av anläggningen i Höganäs fortsätter

Förberedelserna för längre leveranser pågår. Nästa steg är att ersätta befintlig naturgas i en bandugn. Därefter genomförs successiva energiökningar enligt leveransplan. Parterna har också intensifierat diskussionen om Cortus möjligheter att producera biokol från...

Förbättringsarbete av anläggningen i Höganäs pågår

Efter att färdigställt milstolpe 3 är nu analysarbetet från körningen i slutfasen och förbättringsarbete är i gång för att förbereda anläggningen inför kommande körningar. Cortus och Höganäs är överens om en plan för längre syngastester. Nästa steg är att ersätta...