Status Höganäs 23 juni

Vi har under den senaste veckan värmt upp förgasningsreaktorn och provat ut de två nya brännarna i reaktorn med mycket gott resultat. Brännarna levererar högre effekt med bättre verkningsgrad än tidigare installation, vilket skapar goda förutsättningar för...

Status Höganäs 17 juni

Byggprojektet är nu avslutat och anläggningen har börjat värmas upp inför driftstart kommande vecka. Driften kommer inledningsvis att fokusera på utprovning av de ombyggda systemen för att därefter gå vidare mot integrerad körning av hela anläggningen. Med vänlig...

Status i Höganäs den 13 juni

Slutförandet av installationsarbetet i Höganäs har pågått intensivt under den senaste veckan. Tyvärr har vi haft förseningar i leveranser som hindrat driftstart enligt plan. Vi kommer därför att lägga sista handen vid installationen under kommande vecka och påbörja...

Status Höganäs 3 juni, 2022

Under veckan har vi slutfört rörinstallationsarbetet för partikelavskiljaren och montage av värmekabel pågår. Isolering och färdigställning genomföras under kommande vecka. Vi ser fram emot återstart av anläggningen med verifiering av ny partikelavskiljare och...

Status Höganäs 20 maj, 2022

Under veckan som gått har arbetet med installation av partikelavskiljare för pyrolysgas fortsatt med gott resultat. Vi har också fått leverans av två stycken kraftfullare brännare till förgasaren som installeras och provas ut i syfte att öka processeffektiviteten. Med...