Status Höganäs 12 augusti

Partikelavskiljning ur pyrolysgas med partikelseparator och cykloner fungerar nu bra. Underhålls- och uppdateringsarbetena har kunnat genomföras på en kortare tid än vad som först förutsågs. Detta innebär att uppvärmning av förgasaren startar efter helgen och därefter...

Status Höganäs 5 augusti

Som aviserat vid förra veckans uppdatering så är anläggningen i underhållsläge för utvärdering av partikelseparatorn efter juni månads drift. Vi har under veckan gått in och inspekterat pyrolysgassystemet och kunnat se väldigt fina resultat. Utfällningen av partiklar...

Status Höganäs 29 juli

Vi har under veckan genomfört lyckade testkörningar med pyrolysgasförbränning hos torkens värmningsugn samt fortsatt köra pyrolysgas till förgasarens brännarsystem samt förgasning och syngasproduktion. Charseparatorn har fortsatt visat preliminära, mycket goda...

Status Höganäs 22 juli

Anläggningen har under senaste veckan varmhållits utan aktiv drift på grund av inspektion och justeringar efter förra veckans drift. Vi ser fortsatt goda resultat av partikelavskiljarens funktion. Kommande vecka planeras driften återupptas med fokus på...

Status Höganäs 15 juli

Vi har under veckan fortsatt köra pyrolyssystemet med god funktion hos  partikelseparatorn och inlett brännartester med pyrolysgas. Parallellt har förgasning och syngasproduktion körts i så hög utsträckning som möjligt för att stegvis ta oss mot kontinuerlig,...

Status Höganäs 8 juli

Vi har under denna vecka fokuserat på att köra tork, pyrolys och kvarnar för fortsatt utprovning av den nya charseparaton. Indikationerna på separatorns funktion är fortsatt goda då vi efter totalt 52 timmars drift av systemet de senaste två veckorna inte har stött på...