Produktion av Biochar och Presentation i Höganäs

2024-04-26 Denna vecka har vi producerat vårt första lastbilslass med biochar. Lasset är redo för utleverans nästa vecka. Samtidigt har vårt team arbetat intensivt med reparationer och återställning av pannan för att kunna starta förgasningen under nästa vecka. Under...

Lansering i Nybro samt Start och stopp i Höganäs

2024-04-19 Vi har startat och stoppat produktionen av syngas i Höganäs ett antal gånger under den gångna veckan men ingen kontinuerlig leverans av syngas. Ett lass med biokol står och väntar på utleverans. Vi använder nu tiden i helgen för att iordningsställa för...

Återstart

2024-04-12 Vi har idag startat anläggningen i Höganäs efter reparation av bl a charseparatorns värmningssystem.Vi fyller upp buffertlagren av char och siktar på leveranser av syngas mot Höganäs AB efter helgen.

Cortus svarar på frågor

Cortus svarar på frågor om verksamheten Cortus har fått önskemål från aktieägare om att förbättra kommunikationen. Tydligare information har efterfrågats generellt och konkreta frågor om vår verksamhet har inkommit. Cortus har tagit åt sig av kritiken och vill med det...

Förgasning och leverans i Höganäs

2024-03-15 Vi har förgasat under veckan och i 30 h levererat syngas till Höganäs bandugn. Nu i helgen återställer vi anläggningen för start igen på måndag.

Driftläget i Höganäs

2024-03-08 Vi har under de senaste veckorna kört torkning, pyrolys och förgasning. Återstarten har inte varit alldeles enkel utan vi har haft en hel del trippar i processen.Resultaten har varit helt i sin ordning under drift men vår drifttid för kort. Idag har vi till...