Uppvärmning av Förgasare och Registrerat Biokol

2024-02-16 Uppvärmning av förgasare Under veckan har vi avslutat reparationerna av förgasaren och genomfört förberedelser för dess uppvärmning, som inleds under kommande helg. Efter uppvärmningsprocessen är avklarad, planerar vi att påbörja testleverans av syngas till...

Arbeten på förgasaren

2024-02-09 Entreprenörerna som varit på plats i veckan har genomfört planerade arbeten på förgasaren. Nästa vecka färdigställs dessa arbeten.  Om ingenting oförutsett inträffar planeras för start av värmning från kommande helg.

Inspektion av förgasaren

2024-02-02 Vi har nu öppnat förgasaren och har erfarna entreprenörer på plats för att inspektera förgasaren. När denna inspektion och analys är klar kommer en uppstartsplan att upprättas och kommuniceras i nästa blogguppdatering.

Höganäs och Marknaden för biokol

2024-01-26 Höganäs Som tidigare kommunicerades upplevde vi problem vid uppstarten av vår förgasare förra veckan. Under den pågående veckan har vi lyckats sänka temperaturen i förgasaren för att möjliggöra en säker öppning under helgen. Inför nästa vecka har vi bokat...

Fördröjd uppstart av förgasare

2023-01-22 Under slutet av veckan återstartades tork och pyrolys med gott resultat. Återstart av förgasaren har dock inte kunnat göras. Vi behöver därför gå ned i temperatur för att identifiera felet och åtgärda detta.