Ny bränslelagerplats i Höganäs

Kista, 25 november 2022 Under veckan har arbetet med en ny bränslelagerplats i Höganäs pågått. Det kommer att ge oss en förbättrad logistik och kvalitetssäkring av bränslet inför 2023. Planen är att arbetet ska bli klart i kommande vecka. Vi fortsätter med...

Förbättringsarbete av anläggningen i Höganäs fortsätter

Förberedelserna för längre leveranser pågår. Nästa steg är att ersätta befintlig naturgas i en bandugn. Därefter genomförs successiva energiökningar enligt leveransplan. Parterna har också intensifierat diskussionen om Cortus möjligheter att producera biokol från...

Förbättringsarbete av anläggningen i Höganäs pågår

Efter att färdigställt milstolpe 3 är nu analysarbetet från körningen i slutfasen och förbättringsarbete är i gång för att förbereda anläggningen inför kommande körningar. Cortus och Höganäs är överens om en plan för längre syngastester. Nästa steg är att ersätta...

Nu tar vi fart mot gasleveranser till Höganäs!

Efter att passerat 168 timmars integrerad körning och därmed färdigställt milstolpe 3 pågår nu analys och underhållsarbete för att ta nästa steg. Samtal har inletts med Höganäs för att planera start av längre syngas-tester. I första hand för att ersätta befintlig...

Status i Höganäs den 7 oktober

Nu pågår integrerad körning som närmar sig milstolpe 3 (MS3) – NIVÅ. Vi återkommer med rapportering efter genomförda 72 timmar till MS3 – NIVÅ. Det är mycket glädjande att konstatera att vi har en ökad stabilitet i våra integrerade körningar, vilket vår...