Status Höganäs, 2022-05-13

Stoppet för installation av ny partikelavskiljare för pyrolysgas är nu inne på sin andra vecka av fyra. Arbetet löper enligt plan. Denna processmodifiering är en viktig förutsättning för längre integrerade körningar och milstolpe 3. Med vänlig hälsning,Håkan...

Status Höganäs, 2022-05-05

Den första av fyra veckors byggstopp för installation av en ny partikelavskiljare för pyrolysgas är nu i full gång. Cortus personal leder och deltar i arbetet tillsammans med inhyrda entreprenörer. De fyra veckornas arbete innefattar rivning av rör, installation av ny...

Status Höganäs, 2022-04-29

Under veckan har tester körts i tork, pyrolys och förgasare. Syftet har varit fortsatta tester med de modifierade brännarna i förgasaren. Under kommande vecka startar installationen av den nya partikelavskiljaren för pyrolysgassystemet. Installationstiden är planerad...

Status Höganäs, 2022-04-01

I mitten av denna vecka startade värmning av förgasaren med den nya uppstartsbrännaren och anläggningen som helhet förbereds för återstart kommande vecka. Vi kommer att inleda med ytterligare tester av torksystemet för att därefter gå vidare med pyrolys, förgasning...

Status Höganäs, 2022-03-18

Vi har under de senaste veckorna fokuserat på tester av torken för att optimera körparametrar för att gå upp mot nominella kapaciteter. Planen för kommande veckor är att prova ut de ombyggnationer som gjorts på brännarsystemet tillsammans med förgasning och pyrolys....