Status Höganäs 26 augusti

Tätningen på inloppssidan av pyrolysen byttes under underhållsstoppet tidigare i augusti. Vid uppstart i måndags uppstod ett läckage. Åtgärder för att täta detta har vidtagits under veckan men har inte gett avsett resultat ännu.  Förgasaren är i driftklart läge och så...

Status Höganäs 19 augusti

Vi har under veckan färdigställt maskinerna för körning och förvärmt förgasaren. Förvärmningen blir klar under natt mot lördag och eldning med de ombyggda brännarna kommer då att startas. Pyrolysen och hela rörsystemet värms under helgen. Efter start av tork och...

Status Höganäs 12 augusti

Partikelavskiljning ur pyrolysgas med partikelseparator och cykloner fungerar nu bra. Underhålls- och uppdateringsarbetena har kunnat genomföras på en kortare tid än vad som först förutsågs. Detta innebär att uppvärmning av förgasaren startar efter helgen och därefter...

Status Höganäs 5 augusti

Som aviserat vid förra veckans uppdatering så är anläggningen i underhållsläge för utvärdering av partikelseparatorn efter juni månads drift. Vi har under veckan gått in och inspekterat pyrolysgassystemet och kunnat se väldigt fina resultat. Utfällningen av partiklar...

Status Höganäs 29 juli

Vi har under veckan genomfört lyckade testkörningar med pyrolysgasförbränning hos torkens värmningsugn samt fortsatt köra pyrolysgas till förgasarens brännarsystem samt förgasning och syngasproduktion. Charseparatorn har fortsatt visat preliminära, mycket goda...

Status Höganäs 22 juli

Anläggningen har under senaste veckan varmhållits utan aktiv drift på grund av inspektion och justeringar efter förra veckans drift. Vi ser fortsatt goda resultat av partikelavskiljarens funktion. Kommande vecka planeras driften återupptas med fokus på...